تبلیغات
گذر اقاقیا - مطالب خرداد 1396
1396/03/27  02:49   

خواب دیده بودم در یک قایق چوبی وسط دریا هستم. شب بود و آسمان پر از ستاره. آنقدر همه ستاره‌ها نزدیک بودند و پر نور که لحظه‌ای فکر کردم چقدر شبیه به آسمان کویر است. ذوق کرده بودم، من که هرگز نتوانسته بودم آسمان کویر را ببینم ولی حالا می‌توانم این جا دست دراز کنم و ستاره‌ها را بچینم. خیره شده بودم به آسمان و از این همه زیبایی حیرت کرده بودم. هر طرف که سر بر می‌گردانم آسمان شب را می‌دیدم که با چلچراغ‌های باشکوه تزئین شده‌ بودند.

در انتهای افق جایی که دریا و آسمان به هم دوخته شده بودند، اوج درخشش ستاره‌ها بود. جایی که ستاره‌های دنباله دار در آن فرود می‌آمدند و به دریا می‌ریختند. بی‌خبر دعوت شده بودم به مراسم ستاره چینی. دست می‌بردم داخل آب، ستاره‌ها را جمع می‌کردم، می‌ریختم توی دامنم و سیر نمی‌شدم از این کار.

   


نظرات()  
1396/03/27  02:44   

خانمی که در مراسم احیا کنارم نشسته بود، زنی خوش برخورد بود که از دو چشم نابینا بود. همه آدم‌های آشنای مسجد را با صدا می‌شناخت. وقت خواندن نماز قضا دست کرد داخل کیفش و جانماز کوچکی در آورد. با دستش مدام جانماز را لمس می‌کرد و جای قرار گرفتن مهر را می‌سنجید. برایم تعریف کرد که یک بار در نوجوانی جایی رفته و خواسته نماز بخواند که دیده جانماز همراهش نیست. آن روز با سنگ نمازش را خوانده ولی از آن روز به بعد هر وقت که کیف نویی خریده، اول داخل‌اش جانماز گذاشته.

وقت خواندن جوشن کبیر آرام زیرلب دعا را زمزمه می‌کرد، گاهی غلط اما دوست داشت که آنجا بنشیند و زمزمه کند. در آخرین لحظات قرآن به سر گرفتن نگاهش کردم، قرآن را برعکس گذاشته بود روی سرش و اشک از چشمان نیمه بازش روان بود. دوست داشتم دستم را بگیرم به پر چادرش و به خدا بگویم به حق اشک‌های این زن عاقبت به خیرمان کن.

   


نظرات()  
1396/03/13  00:34   

در جمعی حضور داشتم و حرف درباره سینما و فیلم‌های تازه اکران شده بود. یکی از جوانان جمع به همین مناسبت، چند دقیقه‌ای برای ما از محسنات بی‌شمار فیلم «سلام بمبئی» و نگاه متفاوت کارگردان فیلم گفت. آن هم در شرایطی که خودش چند روز پیش فیلم را به صورت غیرقانونی دانلود کرده بود و دیده بود. در جواب اعتراض ما هم گفت:«اگر واقعا غیرقانونی بود، آن را در اینترنت برای دانلود قرار نمی‌دادند!»

در هر حال خواستم بگویم در وضعیتی هستیم که دیگر خیلی نمی‌توانیم استقبال زیاد از فیلمی را نشانه قوت آن بدانیم و از آن خوشحال شویم. نشان به همان نشان آخرین فیلم پرفروش سینمای ایران.

   


نظرات()  

گذر اقاقیا

نام من رفته‌ست روزی بر لب جانان به سهو/ اهل دل را بوی جان می‌آید از نامم هنوز