تبلیغات
گذر اقاقیا - مطالب اسفند 1395
1395/12/22  00:34   

اواخر فیلم، آنجا که «پیکو» بعد از چندین سال پرستاری از پدر مریض و بداخلاق‌اش می‌توانست یک نفس راحت بکشد. راننده تاکسی که در طول یک سفر شاهد تمام رفتارهای عجیب پیرمرد بوده، دختر را به خاطر تمام مراقبت‌هایش از پدر ستایش می‌کند و از رفتارهای پدر‌ش با عنوان شکنجه روحی یاد می‌کند. پیکو اما به جای تائید حرف‌هایش، در جواب‌اش می‌گوید:«نمی‌تونی در مورد پدر مادرها قضاوت کنی، نه مهم نیست اونا چطوری هستن»

گمانم این بهترین جواب باشد برای تمام آن لحظاتی که انتقادی به رفتارشان داری. همان وقت‌هایی که ته دل‌ت مطمئن نیستی اگر خودت به جای‌شان بودی چه واکنشی نشان می‌دادی. همان لحظاتی که باید قضاوت کردن را کنار بگذاری.


پی‌نوشت: خیلی سعی کردم داستان فیلم را در این پست لو ندهم. به هر حال اگر از فیلم‌های آرام که بیشتر دیالوگ محور هستند
خوش‌تان می‌آید، دیدنش را به شما پیشنهاد می‌کنم.

   


نظرات()  

گذر اقاقیا

نام من رفته‌ست روزی بر لب جانان به سهو/ اهل دل را بوی جان می‌آید از نامم هنوز