تبلیغات
گذر اقاقیا - مطالب بهمن 1395
1395/11/17  00:18   

گاهی وقت‌ها هم بعد از حرف زدن با بعضی‌ها باید بنشینی یک گوشه و تیرهایی که با نیش و کنایه به قلب‌ات فرو رفته را یکی‌ یکی بیرون بکشی.

   


نظرات()  
1395/11/1  02:47   

یکی از عذاب‌های سخت این دنیا هم این است که باید در طول عمرت‌، شاهد فجایع زیادی باشی و ناتوان در یاری رساندن، تنها به امیدهای کوچک‌ات دل بسپاری. بهت زده خبرها را دنبال کنی، قلب‌ات شرحه شرحه شود و در کمال تعجب ببینی که هنوز زنده‌ای.

   


نظرات()  

گذر اقاقیا

نام من رفته‌ست روزی بر لب جانان به سهو/ اهل دل را بوی جان می‌آید از نامم هنوز