تبلیغات
گذر اقاقیا
مطلبی جهت نمایش یافت نشد از آرشیو مطالب استفاده کنید

گذر اقاقیا

نام من رفته‌ست روزی بر لب جانان به سهو/ اهل دل را بوی جان می‌آید از نامم هنوز