تبلیغات
گذر اقاقیا - روز حسرت
1396/07/24  00:56   

اگر می‌شد برای روز تشییع یک اسم دیگر بگذارم، من اسم‌ش را می‌گذاشتم:«روز حسرت». یکی حسرت می‌خورد که ای کاش به آخرین تماس عزیز از دست رفته‌اش، پاسخ می‌داد. دیگری در حسرت آن روزی است که سر قرار با او نرفته و یکی هم مثل من حسرت می‌خورد که چرا در آخرین دیدار به جای گرفتن دست‌هایش، او را در آغوش نکشیده.

پی‌نوشت: برای خاله‌ٔ بزرگم که امروز برای همیشه با او وداع می‌کنیم.

   


نظرات()  

گذر اقاقیا

نام من رفته‌ست روزی بر لب جانان به سهو/ اهل دل را بوی جان می‌آید از نامم هنوز