تبلیغات
گذر اقاقیا - شرحه شرحه...
1395/11/1  03:47   

یکی از عذاب‌های سخت این دنیا هم این است که باید در طول عمرت‌، شاهد فجایع زیادی باشی و ناتوان در یاری رساندن، تنها به امیدهای کوچک‌ات دل بسپاری. بهت زده خبرها را دنبال کنی، قلب‌ات شرحه شرحه شود و در کمال تعجب ببینی که هنوز زنده‌ای.

   


نظرات()  

گذر اقاقیا

نام من رفته‌ست روزی بر لب جانان به سهو/ اهل دل را بوی جان می‌آید از نامم هنوز