تبلیغات
گذر اقاقیا - میهمان داریم
1394/12/23  00:17   

هر چند فردا در روز بازگشت‌تان مادرانتان نیستند تا زیر تابوت شما را بگیرند، برای آخرین بار نوازشتان کنند و دلشان آرام بگیرد با دیدن روی ماه‌تان. اما می‌دانید که مادران هیچ وقت فرزندشان را تنها نمی‌گذارند. آنها وقتی هم که نیستند کسانی را به جای خودشان می‌فرستند تا مواظب فرزندشان باشد؛ فردا زنانی به پیشواز شما خواهند آمد که قرآن بالای سر مردان زندگی‌شان گرفتند و آنها را برای دفاع از حرم راهی‌ کردند. کسانی که این روزها زخم زبان زیاد می‌شوند، ولی خم به ابرو نمی‌آورند. مادرانی که می‌توانید در سیاهی چادرشان آرام بگیرید.

پی‌نوشت: برای آن سه شهید گمنام که فردا در شهر ما به خاک سپرده می‌شوند.   


نظرات()  

گذر اقاقیا

نام من رفته‌ست روزی بر لب جانان به سهو/ اهل دل را بوی جان می‌آید از نامم هنوز