تبلیغات
گذر اقاقیا - سیاه‌ چاله
1394/09/1  00:22   

پول، اصالت خانوادگی، با ایمان بودن، تحصیلات، زیبایی، جوانی، تاهل یا تجرد، حافظ محیط زیست بودن و حتا اهل مطالعه بودن هیچ کدام دلیلی بر غرور و خودبرتر بینی نمی‌شود. بلکه هر کدام از این‌ها -که لیستشان بلندبالاتر از این حرف‌هاست- می‌تواند تبدیل به سیاه‌ چاله‌ای شود و صاحب‌ش را در خود ببلعد.

   


نظرات()  

گذر اقاقیا

نام من رفته‌ست روزی بر لب جانان به سهو/ اهل دل را بوی جان می‌آید از نامم هنوز