تبلیغات
گذر اقاقیا - «آب حیات منست خاک سر کوی دوست»
1394/04/22  23:52   

اگر دقیق‌اش را بخواهی من باور دارم که اصل روابط این دنیا بر پایه رفاقت بنا شده. رابطه با خالق وقتی محکم می‌شود که رفاقتی باشد. رابطه با دیگران وقتی روح پیدا می‌کند که رفاقتی باشد. معامله و بده بستانی در کار نباشد. رابطه با همسر و حتا رابطه‌ با کسانی که به واسطه خون به آنها متصل شده‌ای.

رفاقت می‌شود آب حیات، بالا می‌رود از جان هر رابطه‌ای، رشدش می‌دهد و شاخه‌هایش را به آسمان می‌رساند.

   


نظرات()  

گذر اقاقیا

نام من رفته‌ست روزی بر لب جانان به سهو/ اهل دل را بوی جان می‌آید از نامم هنوز